Klimatsmarta mjölkprotein för energieffektiv ostproduktion
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yvonne Nygård (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Emil Andreasson

vid Unknown organization

Elena Cámara

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Cirkulär AB

Lund, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05