Hållbara underhållsfria broar
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Detta projekt är inriktat på att utnyttja de fördelar som rostfritt stål erbjuder för att skapa hållbara och "underhållsfria" vägbroar som är konkurrenskraftiga i jämförelse med liknande konstruktioner utförda med kolstål (icke rostfritt stål). Genom användningen av brobalkar med korrugerade livplåtar, armering av rostfritt stål, optimering av materialanvändning och produktionskostnader kan en avsevärd minskning av investeringskostnaderna uppnås för en rostfri konstruktion.

Deltagare

Mohammad al-Emrani (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-13