Seafood and health-the full story
Kapitel i bok, 2009

Författare

Ingrid Undeland

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Helen Lindqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Yun Chen

Göteborgs universitet

Eva Falch

Alfons Ramel

Marie Cooper

Asbjörn Gildberg

Joop Luten

Even Stenberg

Henrik Hauch Nielsen

Edel Elvevoll

Marine Functional Foods

174-
9789086860784 (ISBN)

Ämneskategorier

Farmaceutisk vetenskap

ISBN

9789086860784

Mer information

Skapat

2017-10-06