31 rekommendationer för ökad lönsamhet i byggandet – att minska slöseriet
Rapport, 2009

Redaktör

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Lasse Björkman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Annan maskinteknik