Feasibility of the non-coding RNA gradients in cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Biophysical Reviews and Letters

1793-0480 (ISSN)

Vol. 4 267-272

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06