High output power, broadband 28-56 GHz MMIC frequency doubler
Paper i proceeding, 2000

An active single-ended 28-6 GHz MMIC frequency doubler based on a commercial GaAs HEMT process is presented. The presented doubler is broadband and delivers high output power. At 5 dBm input power, the doubler delivers 6 dBm output power. The 3 dB bandwidth is between 48 GHz and 60 GHz. Suppression of the input frequency is better than 23 dB at the design frequency

MMIC frequency convertors

integrated circuit design

field effect MIMIC

millimetre wave frequency convertors

frequency multipliers

HEMT integrated circuits

gallium arsenide

III-V semiconductors

Författare

Christian Fager

Institutionen för mikroelektronik

Lars Landén

Institutionen för mikroelektronik

Herbert Zirath

Institutionen för mikroelektronik

IEEE MTT-S International Microwave Symposium / Perkins, T.

1589-91 vol.3

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08