Prediction of IMD in LDMOS transistor amplifiers using a new large-signal model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Christian Fager

Institutionen för mikroelektronik

J.C. Pedro

N.B. Carvalho

Herbert Zirath

Institutionen för mikroelektronik

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

Vol. 50 Dec. 2834-42

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07