Intermodulation distortion behavior in LDMOS transistor amplifiers
Paper i proceeding, 2002

Författare

Christian Fager

Institutionen för mikroelektronik

J.C. Pedro

N. Borges

Herbert Zirath

Institutionen för mikroelektronik

IEEE MTT-S International Microwave Symposium

Vol. 1 131-4

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07