Vad gör man när tunnlarna inte blir tillräckligt täta?
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Johan Funehag

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

V-byggaren

0042-2177 (ISSN)

Vol. 2008 4 38-40

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07