Corporate strategies: for whom and for what?
Kapitel i bok, 2009

Författare

Johan Björnström

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Performance Improvement in Construction Management (eds. Atkin and Borgbrant)

102-114

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

0-415-54598

Mer information

Skapat

2017-10-07