INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE, IN THEORY… IN PRACTICE: SOME REFLECTIONS
Paper i proceeding, 2009

BOLOGNA

TEACHING AND LEARNING

CLIL

EUROPEAN HIGHER EDUCATION

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

8TH INTERNATIONAL AEFLE CONFERENCE BOOK

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08