Visual and haptic cues and feedback in an integrated user interface.
Övrigt konferensbidrag, 2007

haptic feedback

visual feedback

user interface design

haptic cues

visual cues

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Jennie Nilsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

NES 2007 Abstracts. Berlin C. & Bligård L-O (eds). 39th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society, Oct 1-3, 2007, Lysekil, Sweden

16-

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06