Irrigating ad hoc networks in constant time
Paper i proceeding, 2005

Författare

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Christoffer Johansson

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Alessandro Panconesi

Symposium on Parallel Algorithms and Architectures

Vol. 2005

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07