Irrigating ad hoc networks in constant time
Paper i proceeding, 2005

Författare

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Christoffer Johansson

Olle Häggström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Alessandro Panconesi

Symposium on Parallel Algorithms and Architectures

Vol. 2005

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)