Auditory Landmarks Enhance Circular Vection in Multimodal Virtual Reality
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Alexander Väljamäe

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Pontus Larsson

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Daniel Västfjäll

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Mendel Kleiner

Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

AES: Journal of the Audio Engineering Society

1549-4950 (ISSN)

Vol. 57 111-120

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Tillämpad psykologi