Auditory Landmarks Enhance Circular Vection in Multimodal Virtual Reality
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Alexander Väljamäe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Pontus Larsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Daniel Västfjäll

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Mendel Kleiner

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

AES: Journal of the Audio Engineering Society

1549-4950 (ISSN)

Vol. 57 3 111-120

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Tillämpad psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-05