Ozone and Methane - Climate and Environment Connected
Kapitel i bok, 2009

Författare

H. Pleijel

P.E. Karlsson

Air Pollution & Climate Change. Two Sides of the Same Coin? (ed. H. Pleijel)

51-62
978-91-620-1278-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Miljövetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-91-620-1278-6

Mer information

Skapat

2017-10-06