An Experimental Study of a Spark-assisted Stratified Charge HCCI Engine
Licentiatavhandling, 2006

Författare

Andreas Berntsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06