HCCI combustion using Charge Stratification and Spark-assistance
Doktorsavhandling, 2009

Charge stratification

Spark-assistance

HCCI

Combustion

NVO

Spark-assist

CAI

Opponent: Professor Norimasa Iida

Författare

Andreas Berntsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

ISBN

978-91-7385-342-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3023

Opponent: Professor Norimasa Iida

Mer information

Skapat

2017-10-06