Universes for Generic Programs and Proofs in Dependent Type Theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Marcin Benke

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik

Peter Dybjer

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik

Patrik Jansson

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Funktionell programmering

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Programmeringslogik

Nordic Journal of Computing

1236-6064 (ISSN)

Vol. 10 4 265-289

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-08