Skaraborg hospital group: the emergence of a sustainability strategy
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Svante Lifvergren

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Center for effecive organizations/Centre for healthcare improvement international conference, Chalmers University of Technology , Gothenburg, 12-14 October

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06