Control of the Direction Sensitive Locking Differential (DSLD) for a Front Wheel Drive Passenger Car in Transient Cornering
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mathias R Lidberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jonas Alfredson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Proceedings of the IAVSD'09 Conference

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07