Plastiska krympsprickor - materialsammansättning och arbetsplatsåtgärder
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Oskar Esping

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ingemar Lövgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betong

44-46

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik