Restrictions of m-Wythoff Nim and p-complementary Beatty sequences
Preprint, 2009

Författare

Urban Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2009:45

Mer information

Skapat

2017-10-08