Challenges When Developing the New Wideband Metamaterial EBG-based Gap Waveguide Technology for Millimeter and Submillimeter Wave Applications
Paper i proceeding, 2009

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Eva Rajo

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sergei Skobelev

Stefano Maci

A. Valero-Nogueira

Joint 5th ESA Workshop on Millimetre Wave Technology and Applications and 31st ESA Antenna Workshop on “Millimetre and sub-millimetre waves - From technologies to systems”, 18 - 20 May 2009, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06