Design of Transitions and Calibration Kit in New Wideband Metamaterial-based Gap Waveguide Transmission Line Technology For Millimeter and Submillimeter Waves
Paper i proceeding, 2009

Författare

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Eva Rajo

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Joint 5th ESA Workshop on Millimetre Wave Technology and Applications and 31st ESA Antenna Workshop on “Millimetre and sub-millimetre waves - From technologies to systems”, 18 - 20 May 2009, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06