Large-eddy simulation of mixed convection-radiation heat transfer in a vertical channel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Darioush Gohari Barhaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Journal of Heat and Mass Transfer

0017-9310 (ISSN)

Vol. 52 17-18 3918-3928

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08