On the Numerical Modeling of Impinging Jet Heat Transfer
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mirko Bovo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Sasan Etemad

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08