Partially Averaged Navier-Stokes Modelling of Turbulent Channel Flow with and without Forcing
Paper i proceeding, 2009

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

F.J. Wang

Turbulence, Heat and Mass Transfer 6

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08