Approximation of subgrid-scale stresses based on the Leonard expansion
Paper i proceeding, 2009

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Turbulence, Heat and Mass Transfer 6

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07