Non-Markovian Effects in Drift-type Turbulence
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Anatoly Zagorodny

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

American Institute of Physics Proceedings

Vol. From Leonardo to ITER 72-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06