A study on melt spinning of potentially electroactive textile fibres, and the influence of melt spinning parameters on molecular structure development
Poster (konferens), 2009

Författare

Bengt Hagström

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Poster186-P, PPS-2009, Europe /Africa Regional Meeting, Larnaca, Cyprus, October 18-21, 2009

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07