Levels of Automation and User Control in Use of an Automatic Turbine System
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2009

Författare

Jonas Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

European Conference on Cognitive Ergonomics 2009

107-110
978-951-38-6339-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-951-38-6339-5

Mer information

Skapat

2017-10-06