Turbulent Transport in Fusion Plasmas, Effects of Toroidicity and Fluid Closure
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

AIP Conference Proceedings

0094-243X (ISSN) 1551-7616 (eISSN)

Vol. 1188 193-204
978-0-7354-0754-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

978-0-7354-0754-1

Mer information

Skapat

2017-10-06