7 GHz VCO in mHEMT technology with study of device flicker noise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07