7 GHz VCO in mHEMT technology with study of device flicker noise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mattias Ferndahl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertz 2005 conference

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13