High frequency properties of silicon-on-insulator and novel depleted silicon materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Mikael Johansson

Institutionen för mikroelektronik

Jonas Berg

Institutionen för mikroelektronik

Stefan Bengtsson

Institutionen för mikroelektronik

Solid-State Electronics

0038-1101 (ISSN)

Vol. 45 4 567-573

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.1016/S0038-1101(01)00077-6

Mer information

Skapat

2017-10-07