Multidimensional operator multipliers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Kate Juschenko

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Trans. Amer.Math.Soc.

Vol. 361 9 4683-4720

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06