Zonoids induced by Gauss measure with an application to risk aversion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Christer Borell

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Alea

1980-0436 (ISSN)

Vol. 6 133-147

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07