The C*-algebras of the Heisenberg Group and of thread-like Lie groups
Preprint, 2009

Författare

Jean Ludwig

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07