Schur and operator multipliers
Preprint, 2009

Författare

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07