Types of interaction among academic and industry partners in boundary spanning research efforts
Paper i proceeding, 2009

Författare

Frida Lind

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Företagsekonomisk ämneskonferens, FEKIS, Handelshögskolan i Stockholm, 11-12 november

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07