Managing knowledge in the construction industry: The cases of construction work and architecture
Bok, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0-415-46344-0

Mer information

Skapat

2017-10-06