Byråkrati: Teoretiker, kritiker och försvarare
Bok, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

9147089164

Mer information

Skapat

2017-10-06