Handbook of research on knowledge-intensive organization
Kapitel i bok, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

New media and knowledge work, Hershey PA: Information science publications

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13