Critical managment studies at work: Negotiating the tension between theory and practice
Kapitel i bok, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

The phanton menace: Conducting practitioner-informed research without losing academic liberties, Cheltenham; Edward Elgar

29-39

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06