Institution, prerogative, and predicament: On reading in the age of "faddishness"
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Scandinavian Journal of Management

0956-5221 (ISSN)

Vol. 25 3 340-345

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.1016/j.scaman.2009.04.002

Mer information

Skapat

2017-10-06