The social embedding of management control in knowledge intensive firms
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Mats Edenius

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Journal of human resource costing & accounting

1401-338X (ISSN)

Vol. 13 9-28

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi