The cinematic mode of organizing: Media and the problem of attention in organization theory
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Information and Organization

1471-7727 (ISSN)

19 47-58

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06