Physiological responses to low-force work and psychological stress in women with chronic trapezius myalgia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Anna Sjörs

Britt Larsson

Joakim Dahlman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Torbjörn Falkmer

Björn Gerdle

BMC Musculoskeletal Disorders

1471-2474 (ISSN)

Vol. 10 63 1-16

Ämneskategorier

Fysiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08