High Speed Craft Command and Control - A Preliminary model
Poster (konferens), 2009

Författare

Trevor David Dobbins

Joakim Dahlman

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Julie Stark

Human Factors and Ergonomic Society, European Chapter

Vol. 14-16 October 2009 Linköping

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07