Vem kan man lite på?
Kapitel i bok, 2009

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Osäkrat klimat - laddad utmaning

149-162
978-91-540-6036-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Klimatforskning

ISBN

978-91-540-6036-8

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12