Vem kan man lite på?
Kapitel, populärvetenskapligt, 2009

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Osäkrat klimat - laddad utmaning

149-162

Ämneskategorier

Klimatforskning

ISBN

978-91-540-6036-8

Mer information

Skapat

2017-10-07