Numerical Simulations of Unsteady Cavitation Using OpenFOAM
Övrigt konferensbidrag, 2009

Författare

Nai Xian Lu

Hydromekanik

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

12th Numerical Towing Tank Symposium

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07